Kategorie
Sprawdziany klasa 2

Sprawdzian z konstrukcji, klasa 2

Kategorie
Sprawdziany klasa 1

Sprawdzian z wyrażeń algebraicznych, klasa 1

Kategorie
Zadania domowe klasa 3b

Wstęp do trygonometrii

Narysuj dwa trójkąty prostokątne o przyprostokątnych 4cm, 3cm i 5cm i 6cm. Oblicz sin i tg kąta alfa utworzonego przez krótszą przyprostokątną i przeciwprostokątną.

Kategorie
Zadania domowe klasa 1a Zadania domowe klasa 1c

Wstęp do równań :)

Sprawdź, czy podane liczby spełniają podane równania:

a)  2x+8=9

x=3; x=-1; x=0,5

b) -7-3x=20

x=0;  x=-9;  x=9

 

Kategorie
Zadania domowe klasa 1a

Przykładowy sprawdzian z wyrażeń algebraicznych

sprawdzian-wyrazenia-algebraiczne-klasa-1

 

Miłego rozwiązywania 😉