Kategorie
Zadania domowe klasa 1a Zadania domowe klasa 1c

Liczby rzymskie

Do dzisiejszego zadania, o odszukaniu zabytku i napisania daty w znanych systemach liczbowych, załączam krótkie przypomnienie systemu rzymskiego:

Kategorie
Zadania domowe klasa 1a Zadania domowe klasa 1c

Analiza trasy

zadanie_domowe_komiwojazer2

Kategorie
Zadania domowe klasa 1c

Oś liczbowa

Zaznacz na osi liczbowej liczby 11; 22 i 44. Pamiętaj o zastosowaniu odpowiedniej jednostki.