Kategorie
klasa 7 Nauka zdalna

Kinematyka: Ruch prostoliniowy zmienny, lekcja 7

Poznałeś już dziwną jednostkę przyśpieszenia i jeszcze dziwniejsze wykresy dla ruchu zmiennego. Dziś będziesz wyznaczać różnice prędkości i określać rodzaj ruchu zmiennego.

Wymyśl zeszytówkę i wyślj ją do kogoś z Twojej klasy. Rozwiąż otrzymaną od innej osoby. Zapisz od kogo otrzymałeś pracę do wykonania.


Oblicz różnicę prędkości ciała pomiędzy 4 i 3 sekundą ruchu.

Oblicz różnicę prędkości pomiędzy czwartą i drugą sekundą ruchu.

Dla pierwszego wykresu powinno wyjść ci 0m/s, zaś dla drugiego 6m/s.

Zadanie dla chętnych na +: oblicz różnice prędkości dla dwóch innych przedziałów czasowych dla każdego z wykresów. Zapisz obliczenia.

Jak widzisz, dla pierwszego wykresu, czyli ruchu jednostajnego prostoliniowego, zawsze wynikiem jest 0m/s. To jest cecha tego ruchu.

W drugim przypadku, zależnie od tego jaki przedział wybierzesz, zawsze wychodzi jakaś liczba większa od zera. Zatem dla ruchu jednostajnie przyśpieszonego zawsze różnica prędkości dla różnych odcinków czasowych jest dodatnia.

Przyjrzyj się kolejnemu wykresowi.

Tutaj prędkość maleje w czasie.

Obliczając różnice prędkości pomiędzy kolejnymi sekundami ruchu, np. pomiędzy 3 i 2 sekundą ruchu:
12m/s – 16 m/s = -4m/s
otrzymujemy ujemną wartość różnicy. Jest to cecha ruchu jednostajnie opóźnionego, czyli takiego, w którym w równych odstępach czasu prędkość spada o tyle samo.

Podsumowując:
– w ruchu jednostajnym (poziomym) różnica prędkości ZAWSZE wynosi 0m/s;
– w ruchu jednostajnie przyśpieszonym (wykres rosnący) różnica prędkości jest zawsze dodatnia (mówimy i przyroście prędkości)
-w ruchu jednostajnie opóźnionym (wykres malejący) różnica prędkości zawsze jest ujemna (mówimy o spadku prędkości).

Na poprzedniej lekcji, poznałeś wzór na obliczanie prędkości w ruchu zmiennym, teraz przedstawię Ci wzór na obliczanie przyśpieszenia:
a=v/t, gdzie:
a – przyśpieszenie
v – zmiana prędkości w zadanym czasie
t – różnica czasu, dla której wybieramy zmianę prędkości.

Zapisz koniecznie w zeszycie ten wzór i jego opis.

Po dzisiejszej lekcji musisz umieć nazwać ruch na podstawie wykresu prędkości od czasu. Będzie dobrze, jak będziesz umieć obliczyć różnicę prędkości pomiędzy dowolnymi punktami na wykresie. Będzie świetnie, jeżeli na podstawie wykresu prędkości od czasu i wyliczonych różnic, będziesz potrafić wyznaczyć przyśpieszenie i nanieść je na wykres.

Zadanie domowe na + (dla chętnych)

Narysuj wykresy przyśpieszenia dla ruchów przedstawionych na wykresach prędkości od czasu w czasie dzisiejszej lekcji.

Powodzenia!

UWAGA: OD DZIŚ NIE ODPISUJĘ NA ANONIMY. LIST MUSI ZAWIERAĆ POPRAWNIE WYPEŁNIONY TEMAT.

Na zdjęcie twoich notatek (lub inną formę dokumentacji) oczekuję pod adresem: sp.gryfow.fizyka@op.pl do następnej lekcji zgodnie z twoim planem (lekcje numerujemy od 26 marca 2020). Pamiętaj, że masz przewidziane dwie lekcje fizyki w tygodniu. Tytuł wiadomości uzupełnij zgodnie z wzorem: fizyka 7d Jan Kowalski, lekcja 7.

Otrzymuję dużo mejli, w pierwszej kolejności sprawdzam te, które są prawidłowo zaadresowane.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *