Kategorie
informatyka klasa 7 Nauka zdalna

Informatyka bez komputera, klasa 7: Tworzenie dokumentu tekstowego, lekcja 2

Wiem, że nie każdy ma komputer. Jednak do stworzenia dokumentu wystarczy dowolne urządzenie elektroniczne, nawet bez ekranu 🙂

Dziś stworzysz dokument, a w zasadzie jego strukturę, pisząc e-mail (emajl).

Dokument tekstowy generalnie składa się z akapitów, wcięć, marginesów, itp. Twoje zadanie polega na wysłaniu do mnie mejla zawierającego zdjęcie z zeszytu zawierającego notatkę z materiałów przedstawionych poniżej. Sprawne pisanie dokumentów wymaga niestety znajomości tych pojęć.

Ocenki
dostateczny:

• dokument – napisany za pomocą edytora tekst, który może zostać wzbogacony grafiką, tabelami i wykresami, przechowywany w postaci pliku dyskowego;
• margines – odległość tekstu od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi strony;
• akapit – podstawowy element w strukturze edytowanego tekstu. Akapity uzyskuje się, dzieląc tekst naciśnięciem klawisza <enter> ;
• wiersz – jedna linijka napisanego tekstu

dobry (również to co na dostateczny):
• interlinia – odstęp pomiędzy wierszami tekstu w obrębie danego akapitu;
• wcięcie tekstu – odległość danego akapitu od lewego lub prawego marginesu strony. Bardzo często stosuje się tzw. wcięcie akapitowe, polegające na wcięciu pierwszego wiersza akapitu;
• nagłówek – obszar w górnej części strony, który zawiera tekst, numer strony, nazwę rozdziału itp. Informacje zawarte w nagłówku mogą się powtarzać na kolejnych stronach dokumentu. Nagłówek nazywany jest także paginą górną;

bardzo dobry (również to co na dobry):
• stopka – obszar w dolnej części strony zawierający informacje, które mogą się powtarzać u dołu kolejnych stron w dokumencie. Stopka nazywana jest także paginą dolną;
• czcionka – znak graficzny używany do wyświetlania i drukowania liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych, symboli i innych. Obecnie najpopularniejszym typem są czcionki TrueType
• styl czcionki – określa czy czcionka jest pogrubiona, pochylona, kursywa
• krój czcionki – określa kształt i konstrukcję znaku (gotyk, kapitała)
• indeks – spis pojęć wraz z numerami stron, na których występuje dane pojęcie. Dołączany zwykle na końcu dokumentu. Znaki pisane powyżej osi wiersza lub poniżej tzw. Indeks górny i dolny.

celujący (również to co na bardzo dobry):
Napisz do mnie e-mail zawierający opis twojego wymarzonego smartfona/pokoju/samochodu lub dowolnej innej rzeczy. Opis musi składać się z minimum trzech akapitów, każdy akapit z minimum trzech wierszy.

Powodzenia!

Na zdjęcie twoich notatek (lub inną formę dokumentacji) oczekuję pod adresem: sp.gryfow.informatyka@op.pl do następnej lekcji zgodnie z twoim planem (lekcje numerujemy od 26 marca 2020). Pamiętaj, że masz przewidzianą tylko jedną lekcję w tygodniu. Tytuł wiadomości uzupełnij zgodnie z wzorem: informatyka 7w Jan Kowalski, lekcja 2.

Otrzymuję dużo mejli, w pierwszej kolejności sprawdzam te, które są prawidłowo zaadresowane.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *